TONGIVANDE RÖSTER FÅR GE SIN BILD OM HUR DET ÄR ATT VERKA PÅ VÅR LANDSBYGD
Projektet är primärt grundat i digital kunskapsspridning som i fas 2.0 huvudsakligen ska ske genom podcast, video och foto innehåll.

Vi hör bönder, hantverkare, livsmedelsproducenter och forskares perspektiv på ett hållbart Sverige och diskuterar ämnen relevanta för att bygga ett hållbart, starkt och smart land där landsbygden lever och är fylld till bredden med människor som agerar utefter passion och skapar hållbara produkter utav kvalitet - med omsorg i varje steg.

Vi lyfter viktiga historier som behöver komma ut till den breda massan. Vårt syfte är att innehållet ska sprida kunskap, skapa debatt och fungera som inspiration och vägledning till konsumenter, landsbygdsaktörer, beslutsfattare på alla nivåer, investerare och politiker.

De medverkande får sätta fingret på den glädje de agerar utifrån, på den framgång de skapat och på de utmaningar de stöter på, helt enkelt skildra verkligheten bakom allt som görs på vår landsbygd.

Vårt mål är att det ska leda lyssnaren till att ta aktion, i det lilla eller kanske i det stora - att helt enkelt ta mer hållbara beslut baserat på kunskap och insikt.

Lyssna på podden här https://www.bondesamhallet.se/podcasts eller överallt där poddar finns, sök på “Bondesamhället”.

Vi vill gärna att ni ska se Bondesamhället som ett digitalt kunskapsprogram i sin helhet. En plattform som regelbundet ger ny kunskap till sin målgrupp. Vi har för ambition att sända 52 podcast avsnitt per år, göra 12 kortfilmer och två fotoutställningar. Det kommer alltså ett nytt podcast avsnitt varje vecka, just nu är sändningstid på fredagar. Det blir utbildande samtal i varje avsnitt
EFFEKT & RESULTAT
Det kan vara utmanande att definiera samtliga resultat som digital kunskapsspridning kan mynna ut i, men vi anser oss kunna skapa effekter i många led som vill leda till ett mer hållbart Sverige och vill precisera dem i enlighet med nedan.

MÄTBARA RESULTAT
Eftersom Bondesamhället sprider kunskap digitalt kan vi tydligt mäta resultatet av de aktiviteter vi gör genom data från de informationskanaler vi arbetar med.

Vi kan mäta:

1 ANTAL LYSSNARE TILL VARJE PODCASTAVSNITT

2 ANTAL TITTARE PÅ VARJE VIDEO

3 ANTAL LÄSARE AV VARJE INLÄGG
Dessa resultat kan tyda på hur långt vår kunskap når ut, till vilka geografiska områden och att de är engagerade i vårt innehåll vilket ju är ett tecken på att det skapar inspiration och debatt. Genom kommentarer kan man också utläsa om något tagit aktion och delar det.

4 ANTAL LYSSNARE OCH TITTAR SOM FÖLJER MED I LIVE SÄNDNINGAR
Detta resultat kan tyda på hur vi på Bondesamhället lyckas penetrera med vår kunskap, om man tar tid ur sin dag och kikar live gillar man sannolikt innehållet.

5 ANTAL PRENUMERANTER PÅ PODCASTINNEHÅLL I SIN HELHET

6 ANTAL PRENUMERANTER PÅ VIDEOINNEHÅLL I SIN HELHET
Detta resultat indikerar att man inte bara flyktigt vill lyssna på ett avsnitt utan är så intresserad av innehållet att man vill följa det löpande över tid.

7 ANTAL NYA FÖLJARE I DIGITALA KANALER PRIMÄRT INSTAGRAM, YOUTUBE & FACEBOOK.

8 ANTAL BESÖK PÅ HEMSIDA
Man behöver göra en samlad bild av alla våra kanaler för att den totala bilden av det engagemang och opinion innehållet har skapat.

MINDRE MÄTBARA RESULTAT
Det kommer finnas mer kvalitativa effekter av projektet som är svårare att mäta.

Saker som är svåra att mäta:

1 ANTAL SAMARBETEN MELLAN AKTÖRER SOM MEDVERKAT
Någon kan till exempel sitta på en restprodukt som någon annan ser som sin resurs.

2 AFFÄRSNYTTAN FÖR DE AKTÖRER SOM MEDVERKAT

3 ÄNDRAT KONSUMTIONSMÖNSTER TILL MED HÅLLBARA PRODUKTER OCH LIVSMEDELSPRODUKTER
• LOKALT, konsument köper mer lokalproducerat vilket inte bara handlar inte om minskade transporter, även om det givetvis är positivt utan det handlar också om den emotionella kopplingen till vår mat och våra produkter. Bondesamhället vill möjliggöra att det skapas en relation mellan producent och konsument. På så vis tror vi att man bättre tar hand om sin produkt och slänger mindre mat.
• FÄRSKARE MAT, eftersom relationshandling ofta sker via REKO-ring, bondens marknad, digitala e-handlar för lokal aktörer etc., så försvinner mellanhänder och maten skördas precis innan den säljs. Ingen anledning att oroa sig längre över hur länge en produkt legat på hyllan.
• SCHYSTARE MAT & PRODUKTER - konsument ställer högre krav och småskaliga producenter har högre transparens och spårbarhet i hela kedjan för att kunna säkerställa hållbara och humana metoder.
• MAT PÅ BESTÄLLNING - vi skildrar många aktörer som når sin konsument direkt. Då beställer man bara de kvantiteter av odlarna som man vill ha och de skördar bara det som sålts. Det innebär att matsvinnet minskas radikalt och producenterna kan sälja varorna istället för att de slängs.
• BÄTTRE BETALT, om konsument vet historien bakom hur en produkt produceras så kan man lättare förhålla sig till varför en hantverksprodukt kostar mer. Man behöver bli påmind om detta igen och igen och vi på Bondesamhället skildrar detta från olika vinkla i nästan alla avsnitt.

4 ANTAL UNDERLAG OCH INSPIRATION FÖR BESLUT

Vi avser redovisa de mätbara resultaten i en skriftlig rapport när projektet är slut men även skildra det i det podcastavsnitt. Vi avser också redovisa de mindre mätbara resultat genom att visa på goda exempel på vad som skett inom dessa kategorier under årets lopp.

RESULTAT VID PROJEKTET SLUT I ENLIGHET MED PROJEKTET SYFTE
1
• Vi har byggt Bondesamhällets varumärke starkare.
• Vi har skildrat 52 aktörer ute på vår Svenska landsbygd.
• Vi har spelat in 12 kortfilmer.
• Vi har inviterat den breda massan till fotoutställningar som skildrar vår Svenska landsbygd.
• Vi har publicerat en kulturell samling av vad som sker på vår Svenska landsbygd i den tid vi lever i.

2
• Vi har gått från att skildra lokala aktörer och forskare i Skåne till att skildra personer över hela landet.

3
• Att vi har gått från att enbart producera podcastinnehåll till att också producera videoinnehåll och fotoinnehåll.

4
• Vi har byggt en stor nog lyssnar bas till att attrahera kommersiella bolag att vilja exponera sitt varumärke i podden och på så vis säkra inkomster via annonser för att driva Bondesamhället in i fas 3.0 >12 månader och framåt.

MÅL PÅ LÄNGRE SIKT >12 MÅNADER
• Att vi politisk kan påverka i frågor inom småskaligt hantverk och landsbygdsfrågor.
• Att vi kan påverka större aktörer att vilja samarbeta med små aktörer.
• Att utveckla kommersiella produkter och tjänster under varumärket “Bondesamhället”. Detta är först relevant när vi har byggt en kvalitativ målgrupp som följer oss och som då potentiellt kan bli ett köp kraftigt kundsegment. Detta för att säkra att Bondesamhället står på egna kommersiella ben och inte är beroende av bidrag. VAD
Vi ska bygga Bondesamhället till ett av Sveriges största podcast koncept.

Vi har valt en affärsmodell med omvänd logik. Målet på kort sikt är att sprida relevant kunskap om vårt småskaliga Sverige primärt genom mediet “podcast” till en tydlig målgrupp. Målet på lång sikt är att bygga Bondesamhället till ett multimedia bolag med fokus på digital kunskapsspridning som är lättillgänglig för den bredare massan, där vi även använder video, foto, text och livesändningar för att nå ut. Detta för att möta målgruppen i olika kanaler.

Hypotesen är att bygga ett lojalt lyssnar segment som vart efter Bondesamhället i senare skede skapar egna kommersiella produkter eller tjänster, kan komma att konverteras till ett köpstarkt kundsegment.

Fokus just nu ligger därmed på att skapa bra innehåll och nå fler lyssnare de nästkommande 12 månaderna.

VARFÖR
Bondesamhället har för ambition att bli den man vänder sig till om man vill lära sig om vår Svenska landsbygd.

• vi vill spela en roll i att dokumentera vår Svenska landsbygdskultur.
• vi vill främja affärsnyttan för den aktör som medverkar på det vis att konsument hör historien bakom kvalitetsprodukten och därmed med högre sannolikhet köper den framför en annan.
• vi hoppas också kunna spela en liten roll i att ändra på konsumentens köpbetende, vi ser en framtid där man “relationshandlar”, alltså man känner till historien bakom varumärket, man väljer en kvalitetsprodukt som är äkta vara, utan konstigheter och som har blivit producerad med omsorg i varje steg. En produkt som håller längre, eller en som odlats i säsong - en produkt som kommer ifrån Sverige.
• vi hoppas också kunna skapa samarbeten mellan småskaliga aktörer - som kan ge upphov till synergier och därmed till mer hållbara affärsmodeller.
• vi hoppas inspirerar fler att ta mod att förverkliga sina drömmar om livet på landet och kanske till livsmedelsproduktion. Ju fler människor vi har som agerar utefter sitt hjärta i linje med passion, kvalitet, etik och så vidare - ett desto mer socialt hållbart Sverige kan vi komma att se.

HUR
Vi vill gärna att ni ska se Bondesamhället som ett digitalt kunskapsprogram i sin helhet. En plattform som regelbundet ger ny kunskap till sin målgrupp. Det blir utbildande samtal i varje avsnitt, ett material som lever länge och därmed kan bidra till kunskapsspridning över en längre period och man kan lyssna flera gånger och när man vill. Vi har för ambition att sända 52 avsnitt per år. Det kommer alltså ett avsnitt varje vecka, just nu är sändningstid på fredagar. Den vecka som leder upp till varje avsnitt talar vi om den aktören som ska medverka i sociala kanaler. Vi rör därför olika kunskapsaspekter varje dag. PROJEKTLEDARE
Bondesamhället kommer att drivas av mig Lena Haugaard. Jag är akademiskt utbildad, femårig mastersnivå på Copenhagen Business School, inom företagsverksamhet, finans och service. Jag har en relevant professionell bakgrund för att kunna bygga och skala upp ett affärskoncept. Vänligen se min LinkedIn för ytterligare information https://www.linkedin.com/in/lenahaugaard/. Jag anser mig ha en relevant professionell bakgrund till att bygga Bondesamhället till ett av Nordens största podcast koncept på kort sikt och ett multimedia varumärke på lång sikt.

SÅ HÄR BÖRJADE DET
Våren 2017 köpte jag mitt första hus på landet, en gammal skånegård strax utanför Ystad. Med en fot kvar i Köpenhamn och mitt jobb i finansbranschen, drömde jag nu om att bli bonde. Startskottet för att förverkliga min dröm hade gått.

Men jag saknade kunskap, på alla håll, hur skapar man sig ett liv på landet, hur är det egentligen att leva här? Jag satt med grymt många fler frågor än svar. Jag hade beslutat mig för att jag vill styra över min egen tid, och att jag ska agera utifrån ett glädjefyllt perspektiv - alltid. Jag ville vara mer ute och jag ville skapa mig ett nätverk på den svenska landsbygden, för att långsamt låta ny kunskap flyga in i mitt hjärta. På så vis hoppades jag komma fram till exakt vad jag ska satsa på här ute på den Skånska slätten.

Jag fick känslan av att livet på landet är en dröm jag delar med många, så varför inte dokumentera min kunskapsresa och bjuda in flera på denna glädjefyllda kunskaps färd. Det kändes sjukt kul - jo så fick det bli!

Utifrån detta föddes idén om Bondesamhället. Detta arbete skulle komma att bli väldigt annorlunda mot det arbete jag gör för ett av Sveriges storbolag idag - det var bara att kasta sig ut - att våga. I september 2017 skickade jag på vinst och förlust ut ett brev till 20 bönder och hantverkare. Resultatet ser ni i denna podcastserie. MÅLGRUPPER
Bondesamhället kommer rikta sig till flera olika målgrupper, vi skiljer på dem som följer.

(1) De människor som är fascinerade över vad som sker på vår Svenska landsbygd och som är intresserade av de människorna som bor där. Man kan likna det vid den målgrupp som kikar på “Bonde Söker Fru” eller liknande program på TV. Detta är en person som kan bo och verka både på landet och i staden.

(2) De människor som har ett genuint intresse av hantverkskunskap, odling, lantbruk, miljö, natur, livsmedelsproduktion, skogsbruk, lantbruk och trädgård.

3) De människor som drömmer sig bort från livet i staden. De funderar över att leva ett liv på landet och vill lära sig om hur man kan bygga en livsstil där.

(4) De människor som redan är verksamma aktörer idag t.ex. hantverkare, livsmedelsproducenter och bönder som behöver bygga ett nätverk och få ny kunskap och inspiration för att kunna utveckla sin verksamhet på ett mer hållbart vis.

(5) De människor som arbetar som forskare och som gör ett otroligt bra arbete, men vars kunskap ofta används enbart av industrin eller andra professioner. Bondesamhället vill sprida denna viktiga och ibland komplexa kunskap på ett enkelt och förståeligt sätt ut till gemene man. Mycket resurser läggs på vår forskning om livsmedel, men värdet av denna kunskap optimeras inte till fullo om den inte når ut brett.

6) De människor som sitter på beslutsfattande positioner, politiker, investerare etc.

Bondesamhället vill fylla det behov dessa kunskapssökande personer sitter med. Jag har på relativt kort tid skapat grunden till varumärket och en så kallad “proof-of-concept” version av podden med fokus på lokala Skånska aktörer med få undantag. Vi befinner oss härmed i fas 1.0 i affärsutvecklingen.

Jag har genom denna proof-of-concept version bevisat att det finns ett intresse för det innehåll vi skapar. Vi har under månaderna juni, juli och augusti 2019 fått i genomsnitt 5000 personer per månad att lyssna på podden och byggt en följarskara på totalt 2000 personer på Instagram.

Idag ser vi att lyssnarna kommer från hela landet. och vill därmed möta ett växande behov genom att skildra aktörer och forskare från hela Sverige. Vi vill alltså gå från lokalt till nationellt i vad vi då kallar fas 2.0.

Vi söker därför en investering som vill möjliggöra att vi kan gå in i fas 2.0.

Vad betyder det mer precist att gå från fas 1.0 till fas 2.0.

Vi ska gå från lokalt till nationellt - alltså skildra aktörer och forskare i hela Sverige.
Vi ska gå från att sända podcast on-demand till att också sända podcast live.
Vi ska gå från att inte enbart publicera innehåll genom podcast som medie utan också publicera videoinnehåll. Både för att skildra kunskap som gör sig bättre visuellt men också för att att möta vår målgrupp i den digitala kanal den föredrar.
Vi ska skildra Bondesamhället genom professionella foton. Vi ska göra utställningar och skildra Sveriges landsbygd i bild.

Utvecklingsprojektet ska löpa över 12 månader varpå jag söker investering för hela denna period. 1538 2019-09-09 -- 2020-12-31 Vänligen lär känna projektet bättre på hemsidan och/eller Instagram.
https://www.bondesamhallet.se/
https://www.instagram.com/bondesamhallet/ Bondesamhället  (Företag)
Skåne län, Ystad Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Ekosystem och biologisk mångfald  Bondesamhället  Småskaligt  Passion  Hållbarhet  Sverige  Landsbygd  Mat  Hantverk  Kvalitet  Lokalt  Odling  Produktion  Mathantverk  Livsmedelsproduktion  Småskaligt  Sverige  Lantbruk  Forskning  Kunskap  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.