Scientific EdTech utvecklar ett optimalt sätt att lära ut matematik i lågstadiet som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) med vetenskapligt bevisad effekt. Målet är att förbättra elevernas matematikfärdigheter och att höja PISA-resultaten i matematik. Företaget har arbetat med att förbättra matematikundervisningen i lågstadiet i 10 år. En nyligen genomförd studie visade att elever läser in upp till 0,5 år i matematik om de tränar med hjälp av kbt jämfört med kontroll- och placebogrupper. De långsiktiga effekterna är särskilt goda för elever med låg socioekonomisk status och elever på invandrartäta skolor. Det är detta Scientific Edtech nu vill sprida till våra klassrum. Drivkraften för att utveckla företaget Scientific Edtech har varit frustration. VD:n Martin Hassler Hallstedt kan med sina forskningsresultat påvisa att segregation och negativa PISA-resultat skulle kunna vändas om vi systematiskt förbättrade undervisningen med evidensbaserade metoder. Till exempel lämpar sig de pedagogiska KBT-metoderna som utvecklats utmärkt för att lära ut mer komplexa färdigheter som problemlösning i matematik – något som tar mycket tid för en lärare som i nuläget behöver ge varje elev individuellt stöd. Martin Hassler Hallstedt och företaget Scientific Ed Tech.

Ambitionerna för företaget har alltid varit högt ställda och man valde matematik som ämne då forskning visar att det är det ämne som starkast påverkar hur barn lyckas i skolan och senare i livet.
Vi vill utveckla ett unikt system som testar fram högeffektiva undervisningsprogram och genomför storskaliga vetenskapliga studier för att verifiera våra tjänster. Svenska skolor/kommuner/friskolor och naturligtvis alla föräldrar. Företaget riktar sig initialt mot den svenska marknaden, men eftersom innehållet i matematik är generiskt oavsett land kommer företaget snart att gå internationellt. 1500 2019-05-01 -- 2021-05-01 https://scientificedtech.com/sv/hem/ Scientific EdTech AB  (Företag)
Skåne län, Lund
Ideon Science Park God utbildning för alla Minskad ojämlikhet  skola  barn  undervisning  matematik  KBT  Kognitiv  beteende  terapi   Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.