”Svetsförståelse” har som främsta syfte att öka förståelsen för svetsning inom den svenska industrin och samtidigt förbättra kvalité och effektivitet. Allt från enskilda näringsidkare till de största företagen i Sverige sammanfogar metaller genom att svetsa. Det är över 300 ISO och EN-standarder som är kopplade till svetsning, appen ska göra dessa begripliga och enkelt tillgängliga för svetsande personal och kvalitetssamordnare. Svetsning tar tid och i produktion är tid=pengar. Blir det då inte rätt från början, så finns det risk att projektet/artikeln förlorar sin vinstmarginal. Fler och fler svetsarbeten flyttas ut från Sverige till länder där timlönen inte är lika hög, där det finns marginal att göra fel och reparera. Syftet med ”Svetsförståelse” är att svetsande personal, produktionsledare och svetsansvariga ska planera projekten rätt, svetsa effektivt och ha rätt kvalité på sina produkter. Att svenska företag behöver effektiva processer och rätt kvalité är nödvändigt för att bibehålla arbetstillfällen i Sverige.
Målet är att stärka de svetsande företagens kompetens och effektivitet inom svetsning. På så sätt finns det större möjlighet att arbetstillfällen stannar i Sverige. Ininim Software AB Svensk industri med inriktning på tillverkning/konstruktion. Nationellt. 1700 Ininim Software AB  (Företag)
Skåne län, Malmö God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Minskad ojämlikhet Hållbar konsumtion och produktion  svetsning  kompetens  mobilapp  utbildning  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.